Download Transfer Certificate

S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 Anusha Jain Naveen Jain 1307 170 XII 2020-2021
2 Shreya Parakh Shailesh Kumar Parakh 1324 203 XII 2020-2021
3 Nitesh Dngi Kanhaiyalal Dangi 1325 172 XII 2020-2021
4 Prakhar Shing Mankaj Kumar Singh 1317 169 XII 2020-2021
5 Shivi Sisodiya Prakash Sisodiya 1311 204 XII 2020-2021
6 Shrey Khare Sharadkumar Khare 1299 162 XII 2020-2021
7 Kunal Rahinj Vishal Rahinj 823 174 XII 2020-2021
8 Shivam Chadokar Ramchadra Chadokar 683 189 XII 2020-2021
9 Dhruv Paryani Vinod Paryani 924 111 X 2020-2021
10 Anubhi bhadoriya Satendra Singh Bhadoriya 1293 74 XII 2020-2021