Download Transfer Certificate

S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 Atharv Pradhan Arvind Kumar Pradhan 1300 181 XII 2020-2021
2 Shivi Sisodiya Prakash Sisodiya 1311 204 XII 2020-2021
3 Shrey Khare Sharadkumar Khare 1299 162 XII 2020-2021
4 Nitesh Dangi Kanhaiyalal Dangi 1325 172 XII 2020-2021
5 Kunal Rahinj Vishal Rahnj 823 174 XII 2020-2021
6 Shivam Chadokar Ramchandra Chadokar 683 189 XII 2020-2021
7 Prakhar Singh Mankaj Kumar Singh 1317 169 XII 2020-2021
8 Aditya Agrawal Rajesh Agrawal 1313 188 XII 2020-2021
9 Veerendra Kushwaha Bhagwat Prasad Kushwah 1319 178 XII 2020-2021
10 Iniyan Joseph Thomas Andrews Joseph 1302 192 XII 2020-2021